Home

คณะกรรมการที่ปรึกษา

อ่านเพิ่มเติม คณะกรรมการที่ปรึกษา

งานสัมมนา  Hospital Management Asia ของเรา มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมี นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช  เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  และ  Dato ' Dr. Jacob Thomas เป็นประธานงานประกาศผลรางวัล Asian Hospitality Management Awards และ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนทนากับเรา #HMA2018