"HMA, an event for hospital management in Asia to learn and participate in updating global advances and networking, towards improved patient care with better clinical and hospital governance" - Dr Widyastuti Wibisono, Chairman of International Relations Institute, Indonesia Hospital Association, PERSI (Indonesia)
 

(HMA) Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á lần thứ 19 (HMA) là sự kiện thường niên trong khu vực dành cho các chủ đầu tư bệnh viện, giám đốc điều hành cấp C, giám đốc, bác sĩ lâm sàng và lãnh đạo y tế nhằm mục đích hiểu rõ hơn về các mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới, các công nghệ tiên tiến và cải tiến trong hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe đồng thời tạo ra một diễn đàn kết nối ở châu Á Thái Bình Dương.

Tham dự HMA giúp bạn:

  • Tăng cường công tác quản lý và điều hành bệnh viện
  • Đạt được mức độ hiệu quả cao hơn qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện của bạn
  • Tăng cường và quản lý sự an toàn cho bệnh nhân
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng
  • Nâng cao tiêu chuẩn thực hành lâm sàng
  • Tăng cường quảng bá tiếp thị và mức độ phủ sóng trực tuyến của bệnh viện

Tổng quan về chương trình