Ban cố vấn

Ban cố vấn bao gồm các thành viên có khả năng mang lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sức khỏe ở châu Á.

Trong hơn 19 năm qua, HMA đã thu hút được một mạng lưới rộng lớn các đối tác, chủ đầu tư bệnh viện và các chuyên gia kỳ cựu trong ngành. Từ cộng đồng này, hàng năm chúng tôi mời các đại biểu tham gia vào Hội đồng để hướng dẫn và hỗ trợ cải thiện sự kiện qua từng năm. Chỉ có thể tham dự nếu nhận được lời mời của người tổ chức và thư ký sự kiện. Thành viên hội đồng cố vấn được bầu dựa trên cơ sở tự nguyện, không có trách nhiệm pháp lý đối với ban tổ chức.

Gặp gỡ Ban cố vấn HMA 2020

Dr. Kuntjoro Adi Purjanto
Chairman of PERSI
Co-host of HMA 2020

Dr. Widyastuti Wibisono
Chairman, International Relations Department,
Indonesian Hospital Association (PERSI)

Dato' Dr. Jacob Thomas
Chairman of Asian Hospital Management Awards
Chairman, Ramsay Sime Darby Healthcare

Dr. Wasista Budiwaluyo
Vice Chairman, International Relations Department
Indonesian Hospital Association (PERSI)

Dr. Soemaryono
General Treasurer,
Indonesian Hospital Association (PERSI)

Prof Rene Domingo
Head of Moderators, HMA
Professor, Asian Institute of Management

Dr. Nasronudin
President
Indonesian State University Hospital Association 
(INASUHA)

Dr. Eric de Roodenbeke
CEO
International Hospital Federation

Dr. Libby Lee
Director – Strategy & Planning
Hong Kong Hospital Authority

Dr. Wai-Lun Cheung
Project Director, Chinese Medicine Hospital Project
Hong Kong Hospital Authority

Dr. Huberto Lapuz
President, Philippine Hospital Association

Dr. Rustico Jimenez
President
Private Hospitals Association of the Philippines

Dr. Htin Paw
President
Myanmar Private Hospitals' Associaton

Dr. Phan Thanh Hai
Vice Chairman
Ho Chi Minh City Medical Association

Dr. Girdhar Gyani
Director General
Association of Healthcare Providers (India)

Datuk Dr. Kuljit Singh
President
Association of Private Hospitals of Malaysia

Dr. Kyaw Win
President
Hospital Administration Society
Dr. Yoon-Soo Kim
President
Korean Hospital Association

Dr. Pongpat Patanavanich
President
The Private Hospital Association of Thailand

Dr. Chalerm Harnphanich
The Private Hospital Association of Thailand

Dr. Dilshaad Abas
Chief Executive Officer
Avivo Group

Dr. Truong Vinh Long
Managing Director
Hoa Lam Corporation

Dr. Huynh Anh Lan
Vice Chairman and Secretary General
HCMC Medical Association

Assoc. Prof Luong Ngoc Khue
General Director of Administration of Medical Service
Ministry of Health, Vietnam

Dr. Ha Thai Son
Secretary of Administration of Medical Services
Ministry of Health Vietnam

Ms. Elisabeth Staudinger
President, Asia Pacific
Siemens Healthineers

Paula Wilson
President & CEO
Joint Commission International