Cơ hội tài trợ

Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á (HMA) mang đến cho bạn cơ hội đối thoại trực tiếp với những người ra quyết định quan trọng trong và ngoài khu vực. Tài trợ tại HMA là cơ hội tốt nhất giúp bạn gặp gỡ các đối tác kinh doanh mới và củng cố những đối tác hiện có. Ngoài việc hiểu rõ hơn những mối quan tâm mới nhất tại các bệnh viện, HMA sẽ là một trong những nền tảng tốt nhất để giới thiệu thương hiệu, dịch vụ và giải pháp của bạn tại hội nghị hàng đầu dành cho các nhà lãnh đạo bệnh viện cấp cao ở Châu Á Thái Bình Dương.

Tại sao bạn nên tài trợ vào năm 2020?

  • Trình bày các sản phẩm và giải pháp của bạn cho các chủ đầu tư bệnh viện, giám đốc điều hành cấp C, những người ra quyết định chính về ngân sách và thương hiệu. Nói chuyện với các nhà quản lý bệnh viện tại hội nghị, nhưng người đang trong tâm thế tiếp thu.
  • Liên kết với các bệnh viện và hiệp hội bệnh viện ở châu Á bằng cách trở thành một phần trong tình anh em mà chúng tôi truyền tải.
  • Mở cửa kinh doanh với các bệnh viện ở châu Á: Khoảng 1.000 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia.
  • Thu được lợi ích đáng kể trước, trong và sau sự kiện. Được công nhận là một nhà cung cấp giải pháp quan trọng.
  • Đảm bảo nhận được những gì bạn đã đăng ký. Hướng dẫn tài trợ và tiêu chuẩn hội nghị được cung cấp cho tất cả các nhà tài trợ. Báo cáo sau sự kiện so sánh các cam kết và kết quả thực tế.
  • Nâng cao uy tín thương hiệu và hình ảnh. Tổ chức cao cấp, lập kế hoạch cẩn thận để đảm bảo tối đa mức độ tiếp xúc và kết nối trong một môi trường chất lượng.
  • Có được lưu lượng truy cập vào trang web của bạn - nơi khách hàng ghé thăm BẠN. Tăng thị phần trong tâm trí và thị trường: Độc quyền công nghiệp được đảm bảo.

 

Tải xuống Bản cáo bạch Tài trợ

Các nhà tài trợ của chúng tôi

Báo cáo sau hội nghị năm 2019