Các câu hỏi thường gặp về giải thưởng

Những loại hình bệnh viện nào được phép tham gia?
Tất cả các bệnh viện ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều có thể tham gia. Các bệnh viện lớn và nhỏ có cơ hội chiến thắng ngang nhau vì giải thưởng dành cho sự thành công của các dự án, chương trình hoặc dịch vụ được thực hiện trong thời gian trao giải chứ không phải vì kết quả hoạt động tổng thể của bệnh viện. Theo cách hiểu này, bệnh viện công và tư nhân có cơ hội chiến thắng như nhau.

Dưới đây là danh sách các quốc gia đủ điều kiện tham gia:

Những loại dự án/chương trình nào có thể được gửi?
Bất kỳ dự án nào phù hợp với 8 hạng mục đều có thể gửi. Hồ sơ xét giải phải dành cho các dự án, chương trình hoặc dịch vụ đã được triển khai hoặc cải tiến vượt bậc từ tháng Một 2019 đến tháng Tư 2020. Có nghĩa là, các giải thưởng này dành cho việc giới thiệu các dự án mới, hoặc cho những cải tiến trong năm 2019/2020 của các chương trình và hệ thống hiện có. Nhìn chung, các thành viên hội đồng thẩm định ủng hộ các dự án mới hơn là các cải tiến.

Trong mọi trường hợp, cần có các phép đo khách quan, định lượng và kiểm chứng được tính hiệu quả của dự án.

Một dự án hoặc chương trình có thể tham gia vào nhiều hơn một hạng mục không?
Có, điều này có thể thực hiện được nếu nó áp dụng cho nhiều hạng mục.

Một dự án được nộp trước đó đã giành chiến thắng, nhưng vẫn đang được thực hiện, có thể được nộp lại không?
Không, một dự án đã giành được giải thưởng trước đó (giải vàng) không thể tham gia lần nữa. Tuy nhiên, một dự án giành được giải Á quân/xuất sắc có thể được nộp lại miễn là dự án được cải tiến đáng kể trong giai đoạn được chỉ định trong quy định về giải thưởng và có bằng chứng về việc đó. Bạn phải chứng minh một cách thuyết phục rằng đã có cải tiến đang kể.

Một dự án đã được nộp trước đó không giành chiến thắng, nhưng vẫn đang được thực hiện hoặc cải tiến, có thể được nộp lại không?
Có, miễn là dự án đó được cải thiện đáng kể trong giai đoạn được chỉ định trong quy chế giải thưởng và có bằng chứng về việc đó là như vậy.  Như trên, BẠN cần chứng minh các cải tiến.

Làm thế nào tôi có thể gửi hồ sơ xét giải của chúng tôi?
Việc gửi hồ sơ sẽ được thực hiện thông qua biểu mẫu trực tuyến. Biểu mẫu này cũng được kết nối với thanh toán của các lần gửi hồ sơ. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về cách thức tham gia.

Chúng tôi có cần tạo một tài khoản để gửi hồ sơ trực tuyến không?
YCó, bạn sẽ cần tạo một tài khoản bằng liên kết nộp hồ sơ này. Bạn cũng có thể sử dụng cùng một tài khoản cho tất cả các hồ sơ xét giải của bệnh viện mình. Các hồ sơ xét giải có thể được gửi vào các ngày khác nhau. Nhưng nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập

Những tài liệu hỗ trợ nào và bao nhiêu tài liệu hỗ trợ có thể được gửi?
Tất cả các hồ sơ xét giải có thể gửi cùng tối đa năm tài liệu đính kèm để hỗ trợ hồ sơ của bạn, chẳng hạn như các tài liệu sau: Dung lượng các tệp đính kèm phải không quá 2MB mỗi tệp. Tài liệu phải ở định dạng .pdf, .doc (word) và .PPT, hình ảnh phải ở định dạng .jpg. Không có trường hợp ngoại lệ. Không đính kèm video.
  • Báo cáo
  • Giải thưởng đã đạt được
  • Thành tích đã đạt được
  • Nhận xét và chứng nhận từ các bên liên quan
  • Kết quả có thể đo lường được
Bất kỳ tài liệu nào giúp thuyết phục hội đồng thẩm định rằng hồ sơ của bạn đáp ứng các tiêu chí tốt nhất. Xin lưu ý rằng các tài liệu hỗ trợ PHẢI bằng tiếng Anh hoặc, nếu chúng ở ngôn ngữ khác, phải cung cấp bản dịch công chứng.

Chứng nhận CEO là gì?
CEO cần ký xác nhận tính xác thực cho các hồ sơ xét giải. Mẫu này được bao gồm trong 5 tài liệu hỗ trợ được phép. Nhấn vào ĐÂY để tải về hình thức mẫu đơn.

Hạn chót để nộp hồ sơ xét giải là khi nào?
Hạn chót nộp hồ sơ xét giải là vào Thứ Năm ngày 30 tháng Tư năm 2020. Và như một quy định chung, ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt, trong vòng 18 năm qua chúng tôi không kéo dài thời hạn tham gia

Có lệ phí tham gia không?
Có. Mỗi lần nộp hồ sơ dự án sẽ mất một khoản phí tham gia 100 USD. Tuy nhiên, bệnh viện có thể nhận được những điều sau đây:
  • THAI LẦN NỘP HỒ SƠ MIỄN PHÍ cho mỗi đại biểu họ cử đi - miễn là đại biểu được đăng ký và thanh toán trước hoặc cùng lúc với thời gian nộp hồ sơ xét giải. Vì nhiều bệnh viện cử từ ba đến năm đại biểu, và tương tự như vậy nộp hồ sơ xét giải trong một vài hạng mục, họ sẽ không cần phải trả thêm bất kì khoản phí bổ sung nào.
  • HAI LẦN NỘP HỒ SƠ MIỄN PHÍ hợp lệ cho mỗi bệnh viện nếu bạn nộp vào hoặc trước ngày 31 tháng Ba năm 2020
  • MỘT LẦN NỘP HỒ SƠ MIỄN PHÍ cho các diễn giả đã xác nhận thuyết trình tại hội nghị.
Hội đồng thẩm định là ai? Họ sẽ xét duyệt như thế nào? Hay làm thế nào để họ chọn ra người chiến thắng và người nhận giải cống hiến?
Các đối tác của HMA và các chuyên gia được lựa chọn đặc biệt tạo thành bảy (7) tiểu ban đánh giá cho mỗi một hạng mục giải thưởng. Một chủ tịch được bổ nhiệm cho mỗi tiểu ban. Các tiểu ban đánh giá này xem xét các hồ sơ được gửi cho họ, và đưa ra khuyến nghị cuối cùng cho ủy ban cố vấn hội nghị.

Hội đồng Thẩm định bao gồm đại diện của các hiệp hội bệnh viện, các diễn giả được lựa chọn, thành viên của Ban Cố vấn và các nhà lãnh đạo y tế trong khu vực. Những lựa chọn của các nhóm đánh giá sau đó được Ban thư ký tổng hợp và được chủ tịch giải thưởng phê duyệt.

Các bệnh viện chiến thắng là những dự án theo ĐÁNH GIÁ của các thành viên hội đồng thẩm định, phù hợp nhất với tiêu chí hạng mục giải thưởng. Thường có một người chiến thắng và từ một đến ba người được trao giải xuất sắc. Lưu ý rằng nếu không có dự án đặc biệt nào tham gia trong một hạng mục, Hội đồng Thẩm định không bắt buộc trao giải thưởng đó.

Khi nào sẽ có thông báo kết quả?
Bạn sẽ được thông báo qua email vào tuần 1 tháng Sáu năm 2020. Và danh sách chiến thắng giải cũng sẽ được đăng trên trang web này.

Người chiến thắng được công bố như thế nào? Hay sẽ có một đêm trao giải?
Lễ trao giải sẽ diễn ra trong Đêm Gala Dinner và Lễ trao giải của Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á (HMA) thường niên lần thứ 19 2020 diễn ra vào ngày 8 December 2020 tại Bali, Indonesia. Để thể hiện tốt nhất hình ảnh đội của bạn, chúng tôi khuyến khích những người tham dự mặc trang phục dân tộc của nước mình. Một giải thưởng đặc biệt sẽ được trao cho người tham dự có trang phục đẹp nhất.