Nội quy & Quy định


Hạn cuối nộp hồ sơ là vào ngày 15 September 2020 (11:59pm GMT +8)

Điều kiện tham gia
Tất cả các bệnh viện ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều có thể tham gia. Các bệnh viện lớn và nhỏ có cơ hội chiến thắng ngang nhau vì giải thưởng dành cho sự thành công của các dự án, chương trình hoặc dịch vụ được thực hiện trong thời gian trao giải chứ không phải vì kết quả hoạt động tổng thể của bệnh viện. Theo cách hiểu này, các bệnh viện công và tư nhân hay các bệnh viên lớn và nhỏ đều có cơ hội chiến thắng như nhau. 

Hồ sơ xét giải phải dành cho các dự án, chương trình hoặc dịch vụ đã được triển khai hoặc cải tiến vượt bậc từ tháng Một 2019 đến Tháng Chín 2020. Có nghĩa là, các giải thưởng này dành cho việc giới thiệu các dự án mới, hoặc cho những cải tiến trong năm 2019/2020 của các chương trình và hệ thống hiện có. Nhìn chung, các thành viên hội đồng thẩm định ủng hộ các dự án mới hơn là các cải tiến.


Trong mọi trường hợp, cần có các phép đo khách quan, định lượng và có thể kiểm chứng được tính hiệu quả của dự án

Các bệnh viện tham gia phải đến từ Châu Á Thái Bình Dương. Các bệnh viện không có nguồn gốc châu Á cũng đủ điều kiện tham gia giải thưởng miễn là hồ sơ xét giải đến từ chi nhánh Bệnh viện của họ ở Châu Á Thái Bình Dương.

Lệ phí tham gia

  • Lệ phí cho lân nộp hồ sơ là 100 USD
  • Bạn nhận được 2 lần nộp hồ sơ MIỄN PHÍ nếu bạn gửi hồ sơ vào hoặc trước Hạn chót nộp hồ sơ sớm vào ngày 15 September 2020, 11:59pm (GMT +8:00)​
  • Các bệnh viện cử đại diện tham dự HMA nhận được 2 lần nộp hồ sơ MIỄN PHÍ cho mỗi đại biểu đã trả phí
  • Thanh toán đầy đủ cho các hồ sơ xét giải phải được thực hiện vào hoặc trước ngày 15 September 2020, 11:59pm (GMT+8) nếu không các hồ sơ sẽ không được xét duyệt.

Câu hỏi tham gia
Có năm câu hỏi cho mỗi hạng mục, các câu hỏi này nhìn chung khá giống nhau. Và giới hạn câu trả lời là 200-350 từ tùy thuộc vào từng câu hỏi. Hồ sơ xét giải sẽ được hỏi về hoàn cảnh, mục tiêu, chỉ số đo lường được sử dụng, lợi ích, kết quả và những đúc kết cho mỗi dự án hoặc chương trình được gửi.
Để kiểm tra các câu hỏi cụ thể cho mỗi hạng mục, xin vui lòng bấm vào đây.

Tài liệu hỗ trợ
Tất cả các hồ sơ xét giải cần phải đi cùng tài liệu đính kèm để hỗ trợ hồ sơ xét giải của bạn, chẳng hạn như:

  • Báo cáo
  • Giải thưởng đã đạt được
  • Thành tích đã đạt được
  • Nhận xét và chứng nhận từ các bên liên quan
  • Kết quả có thể đo lường được
  • Bất kỳ tài liệu nào giúp thuyết phục hội đồng thẩm định rằng hồ sơ của bạn đáp ứng các tiêu chí tốt nhất

Tài liệu hỗ trợ PHẢI bằng tiếng Anh hoặc, nếu chúng ở ngôn ngữ khác, phải cung cấp bản dịch công chứng. Bạn có thể gửi tối đa 5 tệp đính kèm của bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào khác cùng với biểu mẫu gửi hồ sơ xét giải trực tuyến của bạn. Xin lưu ý rằng một trong những tệp đính kèm phải là chứng nhận CEO của bạn.​

Dung lượng các tệp đính kèm phải không quá 2MB mỗi tệp. Tài liệu phải ở định dạng .pdf, .doc (word) và .PPT, hình ảnh phải ở định dạng .jpg. KHÔNG VIDEO đính kèm. Không có trường hợp ngoại lệ.

Chứng nhận CEO
CEO/Giám đốc bệnh viện cần ký xác nhận tính xác thực cho dự án của bạn. Nhấn vào ĐÂY để tải về mẫu đơn

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại InfoAsia@clarionevents.com hoặc gọi theo số +65 6590 3948.