Cách thức tham gia


Thời hạn nộp hồ sơ xét giải:
Trước ngày 15 September 2020 (11:59pm, GMT +8) 2020: Hạn cuối

Tham gia Giải thưởng Quản lý Bệnh viện Châu Á sẽ giúp đội ngũ, bệnh viện và toàn ngành y tế rộng lớn hơn rằng các bạn đang đặt bệnh nhân lên hàng đầu, nhằm mục đích cải thiện chất lượng chăm sóc y tế và trải nghiệm của họ. Sự công nhận này thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết ở tất cả các cấp nhân viên trong bệnh viện, những người không ngừng cải thiện chất lượng tại bệnh viện của bạn, thu hút bệnh nhân và những cán bộ y tế tài năng.

Cần một vài lời khuyên trước khi bắt đầu gửi hồ sơ xét giải thưởng của bạn? Dưới đây là hướng dẫn từng bước của chúng tôi để nộp hồ sơ:

1. Xem lại các danh mục để xem chương trình nào của bệnh viện bạn đủ điều kiện tham dự
2. Xem lại các hồ sơ mẫu và bắt đầu soạn bản nháp cho câu trả lời của bạn
3. Thu thập bằng chứng - để chứng minh thành công tác động mà dự án của bạn mang lại cho hội đồng thẩm định, bạn sẽ cần bằng chứng. Bằng chứng đó có thể ở hình thức tỷ lệ phần trăm cải thiện, chứng nhận, báo cáo, khen thưởng từ các bên liên quan, v.v..
4. Đăng ký tham dự hội nghị HMA - nếu bạn đăng ký tham dự hội nghị HMA trước khi tham gia, bạn sẽ nhận được một lần nộp hồ sơ xét giải miễn phí. Hồ sơ này phải được nộp với tên của bạn. Nếu bạn chưa đăng ký tham dự hội nghị HMA, bạn sẽ phải nộp khoản phí 100 đô la cho mỗi lần gửi hồ sơ xét giải. Khoản phí này sẽ được yêu cầu trong quá trình nộp hồ sơ (xem điểm 5). Khoản phí này sẽ không được hoàn lại nếu sau này bạn đăng ký cho sự kiện HMA.
5. Gửi hồ sơ xét giải của bạn thông qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi -năm nay quy trình gửi AHMA đã chuyển sang kỹ thuật số, do đó bạn sẽ được chuyển đến một trang web bên ngoài để nhập chi tiết hồ sơ của mình. Thực hiện theo các bước để chọn hạng mục giải thưởng bạn dự thi, thông tin cá nhân, câu trả lời trau chuốt cho các câu hỏi bạn đang chuẩn bị và cuối cùng, bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào kèm theo. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn Gửi. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào - hãy xem lại 'Hướng dẫn từng bước' của chúng tôi với các ảnh chụp màn hình và hướng dẫn hữu ích
6. Nói với đồng nghiệp của bạn - Có thể có các hạng mục giải thưởng khác mà các đội ngũ khác trong bệnh viện của bạn có thể quan tâm. Đừng để họ bỏ lỡ cơ hội được công nhận trên toàn ngành!
7. Ngồi lại và chờ đợi - hồ sơ xét giải của bạn sẽ nhanh chóng được gửi cho hội đồng thẩm định, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thư giãn cho đến khi quá trình đánh giá hoàn tất